ÚVOD
PROFIL FIRMY
SLUŽBY
REFERENCIE
KONTAKT
Hľadáme izolatéra (aj celé partie) na izoláciu plochých striech a spodných stavieb PVC fóliami a asfaltovými pásmi. Požadujeme minimálnu prax v odbore tri roky.

Hľadáme fasádnika-murára (aj celé partie).
Požadujeme minimálnu prax v odbore tri roky.


::: PRÁVE REALIZUJEME :::

»» Prehľad ukončených realizácií
   Ak potrebujete odbornú pomoc pri realizácii novostavieb, pri riešení Vašich problémov so zatekaním striech, terás, spodných stavieb so stužením nosných konštrukcií, utesnenia výronou vody spodných stavieb, sanácií, zavlhnutého muriva, opravy a reprofilácie fasád a nosných obvodových konštrukcií - ste na tej správnej ceste k nám...

V roku 2005 sme sa rozhodli uchádzať o certifikát systému riadenia kvality ISO 9001 a podstúpiť teda hĺbkový audit vnútorných procesov.
Vďaka dlhoročným skúsenostiam a jednoznačnej orientácii na kvalitu, bol certifikačný proces úspečný a dňa 1. septembra 2005 nám bol udelený certifikát systému manažérstva kvality pre oblasť stavebníctva. Znamená najmä záruku kvality pre našich partnerov, je garantom serióznosti a úspešnej spolupráce.

Enviromentálna politika

Riadenie ochrany životného prostredia pri svojej činnosti zaraďujeme medzi priority našej firmy.

PQM14001 logo Vplyv našich činností na životné prostredie chceme trvale zmierňovať. Zvýšenú pozornosť venujeme bezpečnému zhromažďovaniu a zneškodňovaniu odpadov vznikajúcich pri našej pracovnej činnosti s osobitným zreteľom na nebezpečné odpady. Budeme sledovať realizáciu ochrany životného prostredia aby činnosť našej firmy bola v súlade s právnymi požiadavkami a požiadavkami ktoré nám v súvislosti s ochranou životného prostredia ukladajú iné príslušné inštitúcie.

Chceme vychádzať v ústrety oprávneným požiadavkám miestneho spoločenstva, ktoré sa týkajú našej činnosti a životného prostredia.
Sme si vedomí, že splnenie týchto zámerov závisí od plného angažovania každého zamestnanca našej firmy.Copyright © 2oo4 - 2o17 Strechy Ševčík s.r.o. | Webdesign by ADYLINE | Všetky práva vyhradené.